AWO Ortsverein Kastellaun e. V.

Vorsitzender: Hugo Alt

Schnellbach 6
56290 Uhler
Telefon 06762-5298